RĘKAWICA BIOLOGICZNA SECOL op. 140g

 • W magazynie: 23 szt.
 • Dostępność: Brak
 • Kod producenta: SECOL
 • Cena netto: 5,51 zł
 • (Cena brutto: 6,78 zł)
 • szt.
 • Poleć produkt

RĘKAWICA BIOLOGICZNA S5701100 MARKI SECURA op. 140g

 

Uwaga:

 

Produkt po upływie daty przydatności do użycia

 

Informacja z opakowania:

 

Najlepiej zużyć przed końcem 11.2012 r.

 

 

Poniżej specyfikacja produktu:

 

Rękawice biologiczne SECOL są efektem niekonwencjonalnego rozwiązywania problemów przez polskich naukowców. Żel ochronny do rąk SECOL jest jedynym tego typu środkiem obecnym na rynku. Stworzyliśmy żel, który na ludzkich dłoniach tworzy kilkumikronową warstwę stanowiącą skuteczną ochronę przed szkodliwymi substancjami nie zawierającymi wody bądź alkoholu, którymi są rozpuszczalniki rozpuszczające tłuszcze i przenikające przez skórę jak: benzyna, nafta, trójchloroetylen, benzen, octan etylu, a także ropa i produkty destylacji węgla (powodujące tworzenie i wzrost komórek zrogowaciałych), żywice, farby, lakiery, smary, oleje, pigmenty, czterochlorek węgla, hydrazyna i dwuchloroetylen wykazujące działanie rakotwórcze. Rozpuszczalniki organiczne używane są powszechnie w wielu gałęziach przemysłu, głównie chemicznym, petrochemicznym, metalurgicznym. Ocenia się, że 95 % wszystkich reakcji chemicznych przebiega w roztworach rozpuszczalników: stosowane są do odtłuszczania powierzchni metalowych przed lakierowaniem czy galwanizacją, służą jako przenośniki ciśnienia w systemach hydraulicznych, znajdują zastosowanie w procesach flotacji, używane są jako środki piorące, plastyfikatory, rozcieńczalniki farb i lakierów itp. Szkodliwe działanie rozpuszczalników na skórę ludzką polega na rozpuszczeniu przez nie ochronnej powłoki tłuszczowej, jak również frakcji tłuszczowej błon komórkowych. Odtłuszczona skóra łatwo wchłania rozpuszczalniki. Mechanizm działania rozpuszczalników organicznych na skórę ludzką nie jest dokładnie poznany. Wiadomo, że skóra jest łatwo rozpuszczalna dla substancji toksycznych. Stwierdzono, że wchłanianie rozpuszczalników przez skórę jest tak znaczne, że wchłonięte ilości dwusiarczku węgla przez powierzchnię jednej dłoni w czasie 1 godziny mogą przewyższać ilości wchłaniane przez płuca w czasie zmiany roboczej przy stężeniu w powietrzu rzędu normy przemysłowej. Rozpuszczalniki mogą wchłaniać się przez skórę także w postaci par. Wchłanianie rozpuszczalników przez skórę zależy od warunków mikroklimatycznych, zwiększa się ze wzrostem temperatury i wilgotności.SECOL nie tylko chroni ręce przed kontaktem z tego typu substancjami eliminując możliwość występowania różnego rodzaju dermatoz takich jak: zmiany uczuleniowe, wyprysk kontaktowy, podrażnienia, inne zmiany skórne ułatwiające infekcje, zmiany nowotworowe, lecz również stanowi ochronę która u osób cierpiących na dolegliwości skórne leczy i pielęgnuje (SECOL ma zatwierdzenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej).

Niewątpliwą zaletą naszego żelu ochronnego SECOL jest to, że:

 • jest obojętny dla skóry nie wywołuje podrażnień i zapaleń

 • łatwo rozprowadza się na skórze i szybko wysycha

 • utrzymuje się na skórze dłuższy czas

 • jest łatwy do usunięcia po pracy

 • w żaden sposób nie ogranicza on sprawności manualnej co często zdarza się przy użytkowaniu rękawic tradycyjnych

 • nie hamuje wymiany ciepła z otoczeniem

 • SECOL jest niezastąpiony wszędzie tam gdzie niezbędna jest precyzja i dokładność w połączeniu z perfekcyjną ochroną skóry, zapewniającą jednocześnie niezbędny komfort przy pracy. W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy poddano badaniom laboratoryjnym nasz żel ochronny w celu porównania go z innymi rodzajami ochron rąk. Do badań użyto następujących rozpuszczalników: benzyny, benzenu, octanu etylu, trójchloroetylenu, czterochlorku węgla. Żele które tworzą powłoki bada się w sposób identyczny, jak rękawice ochronne.

  Przyjęto następujący sposób oceny:

  ( -- ) rozpuszczalnik przenika natychmiast przez całą powierzchnię;
  ( - ) rozpuszczalnik przenika po jednej minucie miejscami;
  ( + ) rozpuszczalnik nie przenika przez 10 minut;
  ( ++ ) rozpuszczalnik nie przenika aż do wyparowania;

  Rodzaj preparatu Przesiąkliwość
    benzyna trójchloroetylen czterochlorek węgla benzen octan etylu
  SECOL ++ ++ ++ ++ ++
  Fistrax + ++ + + ++
  Stokolan - - - - -
  Mono-Dermin + - - - -
  Cewi-San - - - - -
  Physioderm -- -- -- -- --
  Sansibal - - - - -

  Wyniki badań laboratoryjnych wykazały, że odporność SECOLU na działanie rozpuszczalników organicznych jest znacznie zbliżona do odporności rękawic z polialkoholu winylowego. Przesiąkliwość rozpuszczalników przez warstwę SECOLU jest znacznie mniejsza, niż przez inne ochrony rąk (tab.) . Rozpuszczalniki organiczne naniesione na warstwę SECOLU nie przesiąkają przez nią aż do wyparowania. Drugim badanym parametrem była przepuszczalność rozpuszczalników przez SECOL i rękawice ochronne wykonane z innych materiałów. Wyniki obrazuje tabela i wykresy.

    PRZEPUSZCZALNOŚĆ (%)
  Rozpuszczalnik benzyn trójchloroetylen benzen octan etylu
  SECOL 5.92 4.72 6.15 3.83
  Rękawice z kauczuku naturalnego 99.02 99.96 99.96 98.88
  Rękawice z kauczuku poliakrylonitrylowego 7.66 99.69 99.50 99.82
  Rękawice z polichlorku winylu 53.82 81.74 57.80 rozkład
  Rękawice z polialkoholu winylowego 3.60 12.25 5.54 4.57


  Badania użytkowe wykazały przydatność SECOLU jako środka chroniącego skórę przed wieloma substancjami szkodliwymi lub brudzącymi. Aby dodatkowo podnieść atrakcyjność SECOLU wprowadziliśmy nową nutę zapachową: modny, silny zapach poprawiający odczucia użytkownika. Nie jest to już tylko środek ochrony rąk przy pracy z niebezpiecznymi i szkodliwymi substancjami lecz parafarmaceutyk. SECOL to nowoczesny, pewny i komfortowy w użytkowaniu środek, niezbędny wszędzie tam gdzie stawiane są wysokie wymagania środkom ochrony rąk.